Vážení spoluobčané,
s blížícím se termínem konání slavnosti Porciunkule v Hostinném rada města znovu projednala možnost účasti zábavných atrakcí na této slavnosti. Po důkladném zvážení a vzhledem k nulovému výskytu koronaviru v našem městě nakonec rada rozhodla pozvat do Hostinného několik zábavných atrakcí pro místní děti. 

Ve velmi omezené míře bude umístěno několik atrakcí převážně pro větší děti v prostoru za kostelem a pro ty nejmenší z nás na náměstí. 

Radu města k tomuto rozhodnutí přimělo i dosavadní velmi zodpovědné chování obyvatel města v rámci dodržování opatření proti šíření coronaviru v podobě nošení roušek, desinfekce rukou a zvýšené hygieny, které přispělo ke skutečnosti, že se v Hostinném nevyskytl ani jeden případ této nemoci. Děkujeme tímto občanům za jejich přístup a prosíme, aby i v čase konání letošní „Porciunkule po sousedsku“ byla nadále bezpečnostním opatřením věnována zvýšená pozornost (desinfekce rukou u stánků a atrakcí, dodržování dostatečných odstupů).


Ing. Dagmar Sahánková       
starostka  města 
 
více článků >
do zahájení letošního ročníku zbývá:

0

Dny

0

Hodiny

0

Minuty

0

Sekundy